PIR čidla neboli pasivní infračervená čidla snímají pohyb a na jeho základě rozsvítí nebo zhasnou světlo v daném prostoru či spustí elektrickou zabezpečovací signalizaci. Instalují se na stěnu nebo na strop a fungují na principu pyroelektrického jevu. Tyto detektory zachytí pohyb těles, která mají jinou teplotu než je teplota okolí. Tento jev je založen na zachycení změn vyzařování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. Podle nastavení optiky získáte tři možnosti snímací charakteristiky.